Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 Glumslövs Gymnastik & Idrottsförening bjöd in till digitalt årsmöte. Årsmötet hölls tisdagen den 15 februari 2022 kl.18.00. Revisionsberättelse 2021 Årsredovisning 2021 med budget 2022 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsplan 2022 Förslag förändring av terminsavgift Protokoll för vid årsstämma 2022 Styrelsen tackar för visat intresse!