Årsstämma 2022

Glumslövs Gymnastik & Idrottsförening bjöd in till digitalt årsmöte.

Årsmötet hölls tisdagen den 15 februari 2022 kl.18.00.

Revisionsberättelse 2021

Årsredovisning 2021 med budget 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Förslag förändring av terminsavgift

Protokoll för vid årsstämma 2022

Styrelsen tackar för visat intresse!