Styrelse

Vår styrelse består av sex ordinarie styrelseledamöter samt styrelseordförande.

Vår styrelse består av följande
Camilla Nilsson, Styrelseordförande
Tanja Linck, Kassör
Antonia Ekenberg, Styrelseledamot samt barn-och ungdomsansvarig
Fredrica Lindskog, Styrelseledamot
Cecilia Pettersson, Sekreterare
Anna Pankko, Styrelseledamot
Monica Jurgén, Styrelseledamot

Kontakt
Camilla Nilsson, 0705-41 36 83