Vad är FAR?

Fysisk aktivitet på recept
Du kan få ett recept på fysisk aktivitet utskrivet av din läkare eller annan legitimerad vårdpersonal. Fysisk aktivitet på recept riktar sig till den som behöver öka sin fysiska aktivitet. Aktiviteten skrivs ut som ett komplement till, eller som ersättning för läkemedel och annan behandling och kan vara aktivitet på egen hand eller hos någon friskvårdsaktör.

Förebygger och förbättrar
Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra ett trettiotal sjukdomstillstånd som till exempel högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet, reumatiska sjukdomar, ont i ryggen och depression. De positiva effekterna uppnås oavsett ålder eller träningsvana. Vänd dig till din vårdcentral eller sjukgymnast om du vill få hjälp att bli mer fysiskt aktiv.

Många olika träningsformer
Region Skåne erbjuder ett stort utbud av olika aktivitetsformer. Exempel är promenad, stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, spinning, bangolf, boule, dans, qigong och yoga. Sedan våren 2018 finns också möjlighet att få vandring på Skåneleden på recept. Tillsammans med vårdpersonalen kommer du fram till lämplig fysisk aktivitet för dig kopplat till din diagnos eller dina besvär. I receptet står det hur länge, hur ofta och hur hårt du bör träna samt lämplig aktivitet för att få det resultat som vill uppnås.

Sök aktiviteter i din kommun
På webbplatsen för Centrum för Idrott och hälsa presenterar Region Skåne och Skåneidrotten vilka aktiviteter som erbjuds inom Fysisk aktivitet på recept (FaR) din kommun.

Skånes Idrottsförbund – FaR-aktiviteter