Terminsavgifter

Avgifter vårtermin 2024

Medlemsavgift per år: 100:-

Föranmälan krävs till samtliga gymnastikpass för barn och unga, föranmälan sker till info@ggif.se.

Truppgymnastik tävling: 950:-
Truppgymnastik Bas: 400:-
Truppgymnastik förberedande tävling: 400:-
Till och med 14 år: 400:-
Från 15 år och uppåt: 700:-
Från 65 eller med FAR-recept: 400:-

Bankgiro 5087-7778
Swish 123 464 45 48

Ange namn och personnummer(10 siffror) på den/de betalningen gäller för samt vilket/vilka pass betalningen avser.

Önskar du frsiskvårdskvitto på ovan avgift?
Kontakta vår kassör per e-post, info@ggif.se.