Årsstämma 2024

Varmt välkomna!

GGIF Kallelse årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse- och plan GGIF 2023

Revisionsberättelse 2024

Årsredovisning 23 balans- och resultaträkning