Handlingsplan vid kränkning

När en person känner sig illa behandlad eller utsatt på något sätt i vår verksamhet ska denna person vända sig till någon i styrelsen.

Handlingsplan vid olycksfall

  1. Vid akut skada ring 112.
  2. Ring till förälder (när skadat barn/ungdom är under 18 år).
  3. Kontakta någon i styrelsen på telefonnummer nedan:
    – Camilla Nilsson 070-541 36 83
    – Tanja Linck 070-172 05 45
    – Antonia Ekenberg 073-999 72 91

Vid akut skada, t.ex inbrott eller vattenskada på kommunens lokaler (idrottshallen och gymnastiksalen) kontakta Landskrona stads fritidsservice på 070-947 04 75 vardagar efter 16:00, lördagar och söndagar efter 08:00.