Vår värdegrund

Vi vill vara en förening som är inkluderande, modern, nytänkande och som skapar ett livslångt intresse för idrott med våra ledord:

LOKALT  – ENKELT – ROLIGT – VARIERAT

Styrelsen i föreningen förväntas stötta och uppmuntra våra ledare för en långsiktig och utvecklande verksamhet.
Ledare i föreningen förväntas vara goda förebilder samt känna till och använda föreningens styrdokument. 
Aktiva och föräldrar i föreningen förväntas förstå att de är medlemmar i en ideell förening och följa föreningens stadgar och beslut.  

Glädje och rörelse för alla åldrar, detta ska kännetecknas vår verksamhet.
För att detta ska bli verklighet behöver vi en arbetande styrelse som fokuserar på ledarnas behov och möjlighet till utveckling.